Elektro Fiala s.r.o.

Elektrické vytápění, Praha 4, Praha a okolí, návrh, montáž, servis a opravy. Provádíme montáž, servis a opravy akumulačních kamen, návrh a montáž přímotopů, konvektorů, sálavých panelů, montujeme přímotopné panely s akumulací, elektrické radiátory, elektrokotle. U nových podlah Vám můžeme nabídnout i elektrické podlahové vytápění provedené topnými kabely, topnými rohožemi nebo fóliemi dle skladby vaší podlahy, buď jako hlavní vytápění, nebo jako doplněk jiného vytápění, např. v koupelnách.

Zároveň Vám můžeme připravit elektroinstalaci pro připojení zdrojů elektrického vytápění, včetně regulace vytápění, a zajištění podmínek pro přiznání zvýhodněné sazby elektřiny pro elektrické vytápění.

Elektrický přímotopný zdroj

(Přímotopy, sálavé panely, infrazářiče, koupelnové radiátory, elektrokotle, podlahové vytápění)

Přímotopné zdroje jsou založeny na principu současné výroby tepla a jeho předávání teplonosné látce, reagují tak bezprostředně na potřebu dodávky energie k zajištění teploty vnitřního vzduchu.

Přímotopné zdroje mohou být umístěny přímo ve vytápěné místnosti (sálavé panely, infrazářiče, přímotopné konvektory a radiátory a topné podlahové folie), nebo v rámci rozvodu otopné soustavy (elektrokotel s ohřevem topné vody, nebo přímotopný ohřívač vzduchu).

Pro přímotopy jsou dvoutarifové sazby cen elekřiny (D35d a D45d), přičemž nižší sazbu mohou kromě otopných těles využívat i všechny ostatní spotřebiče z přípojky v dané době napájené, tepelný zdroj je o začátku a konci období nižšího tarifu informován prostřednictvím signálů HDO.

Elektrický akumulační zdroj

(Akumulační kamna, elektrokotel se zásobníkem, podlahové vytápění)

Akumulační zdroje jsou založeny na principu ukládání energie vyrobené v době nízkého tarifu do akumulátoru tepla (teplovodní zásobník, magnezitové cihly nebo betonová vrstva podlahy), aby se následně v době energetické špičky uvolnila ve formě tepla a využila k ohřevu vnitřního vzduchu.

Akumulační zdroje mohou být umístěny přímo ve vytápěné místnosti (akumulační kamna, topné podlahové kabely a podmítkové topné folie), nebo v rámci rozvodu otopné soustavy (akumulační teplovodní zásobník).

Pro akumulační tělesa jsou dvoutarifové sazby cen elekřiny (D25d, D26d a D35d), přičemž nižší sazbu mohou kromě otopných těles využívat i všechny ostatní spotřebiče z přípojky v dané době napájené, tepelný zdroj je o začátku a konci období nižšího tarifu informován prostřednictvím signálů HDO. Pro akumulační vytápění je potřeba instalovat cca 2,6x vyšší výkon než pro přímotopné.

Tepelné čerpadlo (klimatizace)

Tepelná čerpadla nejsou zdroji elektrického vytápění v pravém slova smyslu, protože elektrickou energii nevyužívají přímo k ohřevu teplonosné látky, ale k pohonu kompresoru, který je nezbytný k tomu, aby čerpadlo odebíralo nízkopotenciální energii ze země nebo z venkovního či odpadního vzduchu, a využívalo ji k ohřevu teplonosné látky; spotřeba elektřiny pro běh zařízení je ale natolik významná, že lze tepelná čerpadla do této kategorie zařadit.

Tepelná čerpadla mohou být částečně umístěny přímo ve vytápěné místnosti (vnitřní část tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch), nebo v rámci rozvodu otopné soustavy (tepelná čerpadla typu země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch).

Pro tepelná čerpadla jsou speciální dvoutarifové sazby cen elekřiny (D55d a D56d), přičemž nižší sazbu mohou kromě otopných těles využívat i všechny ostatní spotřebiče z přípojky v dané době napájené, tepelný zdroj je o začátku a konci období nižšího tarifu informován prostřednictvím signálů HDO.

K dopravě tepla do vytápěných prostor slouží teplonosné médium, kterým je buďto voda nebo vzduch, zatímco vodu ohříváme v centrálních zdrojích a do místa spotřeby ji dopravujeme teplovodní otopnou soustavou, vzduch můžeme ohřívat přímo ve vytápěné místnosti, nebo také v centrálním zdroji a do místnosti ho již ohřátý dopravovat prostřednictvím rozvodu teplovzdušného vytápění (vzduchotechnikou). Šíření tepelné energie v místnosti může probíhat prouděním (konvekcí), nebo sáláním (radiací).


Akumulační kamna

Provádíme servis akumulačních kamen AD, AD-RB, Promet, Auret, EMKO, FIKO, AEG, Stiebel-Eltron a Dimplex. Potřebujete poradit, připojit, zkontrolovat nebo opravit akumulační kamna? Napište nám, vaše kamna sestavíme, připojíme, provedeme revizi, v případě potřeby servisu kamna zkontrolujeme, změříme a podle závady navrhneme další postup opravy. V případě, že akumulační kamna netopí, nebo nejde ventilátor, může jít i o závadu v elektroinstalaci. To se ale dá zjistit až na místě.

Běžné náhradní díly pro akumulační kamna většinou bývají dostupné. Pro některé typy akumulačních kamen AEG, Stiebel-Eltron a Dimplex jsou náhradní díly na objednávku a dovoz ze zahraničí může prodloužit dobu opravy od několika dnů až na několik týdnů.

Číst dál: Akumulační kamna, montáž, opravy, servis

Emko CZ

Akumulační kamna EMKO CZ jsou nejčastěji dodávaná a instalovaná akumulační kamna naší firmou, což je dáno jak vzhledem, vlastnostmi, tak i cenou, která je nejnižší z dodávaných akumulačních kamen. Provedeme kontrolu, přípravu nebo opravu elektroinstalace, akumulační kamna dovezeme, nainstalujeme, přezkoušíme a přeměříme. V případě výměny za stará akumulační kamna zajistíme i odvoz a likvidaci starých kamen.

Provádíme servis a opravy akumulačních kamen EMKO CZ. Pro akumulační kamna EMKO CZ jsou u dodavatele běžně dostupné náhradní díly. Termostaty a ventilátory míváme většinou skladem, topná tělesa a izolaci dle typu. Vaše kamna zkontrolujeme, proměříme, podle zjištěné závady kamna opravíme na místě, nebo v nejbližším možném termínu.

Číst dál: Akumulační kamna EMKO CZ


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu! Napište nám!
 

Poptávku je možné zadat na stránkách zákaznické podpory