Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Zákon č. 22/1997 Sb. stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich závaznost může být stanovena nebo vyplynout z jiného právního předpisu. Mnoho zákonů a vyhlášek se ale odkazuje právě na technické normy!

Základní technické normy pro elektroinstalace a elektrická zařízení jsou zejména:

ČSN 33 0165 ed. 2 – Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600 ed.2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-2-21 – Pokyny k používání všeobecných termínů
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-42 ed.2 – Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-443 ed.3 – Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
ČSN 33 2000-4-444 – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
ČSN 33 2000-4-45 – Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-46 ed.3 – Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-47 – Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
ČSN 33 2000-4-48 – Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů
ČSN 33 2000-4-482 – Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-53 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje
ČSN 33 2000-5-534 ed.2 – Přepěťová ochranná zařízení
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-551 ed.2 – Ostatní zařízení – Nízkonapěťová zdrojová zařízení
ČSN 33 2000-5-557 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody
ČSN 33 2000-5-559 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace
ČSN 33 2000-5-56 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-57 – Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
ČSN 33 2000-6 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Revize
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Prostory s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2000-7-702 ed.3 – Plavecké bazény a fontány
ČSN 33 2000-7-703 ed.2 – Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-704 ed.2 – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
ČSN 33 2000-7-705 ed.2 – Zemědělská a zahradnická zařízení
ČSN 33 2000-7-706 ed.2 – Omezené vodivé prostory
ČSN 33 2000-7-708 ed.3 – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-709 – Přístavy a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-710 – Zdravotnické prostory
ČSN 33 2000-7-711 – Výstavy, přehlídky a stánky
ČSN 33 2000-7-712 ed.2 – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
ČSN 33 2000-7-713 – Nábytek
ČSN 33 2000-7-714 ed.2 – Venkovní světelné instalace
ČSN 33 2000-7-715 ed.2 – Světelná instalace napájená malým napětím
ČSN 33 2000-7-717 ed.2 – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
ČSN 33 2000-7-718 – Prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-7-721 – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech
ČSN 33 2000-7-722 ed.2 – Napájení elektrických vozidel
ČSN 33 2000-7-729 – Uličky pro obsluhu nebo údržbu
ČSN 33 2000-7-740 – Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
ČSN 33 2000-7-753 ed.2 – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
ČSN 33 2130 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2190 – Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
ČSN 33 2312 ed.2 – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 34 0350 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
ČSN EN 62208 ed.2 – Prázdné skříně pro rozváděče – Obecné požadavky
ČSN EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí – Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-2 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí – Výkonové rozváděče (PSC)
ČSN EN 61439-3 – Rozváděče nízkého napětí – Rozvodnice určené pro provozování laiky (DBO)
ČSN EN 61439-4 – Rozváděče nízkého napětí – Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
ČSN EN 61439-5 – Rozváděče nízkého napětí – Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
ČSN EN 61439-6 – Rozváděče nízkého napětí – Přípojnicové rozvody
ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 1838:2013 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 60204-1 ed. 2 – Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů
ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem

Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele. Z tohoto důvodu nelze citovat výše zmiňované normy.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023