Pravidelná revize elektrických zařízení

Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu elektroinstalace a elektrických zařízení během jejich používání, posouzení změny oproti předchozí revizi, ověřování stavu elektroinstalace a elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, a také proto, aby majitel elektroinstalace a elektrických zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních, předešlo se možným škodám na majetku a nebo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení. Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách.

Podklady pro provádění pravidelné revize jsou:

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
– zpráva o výchozí revizi a předchozí revizi
– záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných na elektrickém zařízení
– doklady o dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí Třídy vnějších vlivů Revizní lhůty
základní, normální normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5 roků
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace 4 roky
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3 roky
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1, BD2 5 roků
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3 roky
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BA1, BD3, BD4 2 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2 roky
pojízdné a převozné prostředky 1 rok
prozatímní zařízení staveniště 6 měsíců
 

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-6

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace provedené dle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory Doporučené lhůty
oddíl 701: prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 3 roky
oddíl 702: prostory plaveckých bazénů a fontán 1 rok
oddíl 703: místnosti se saunovými kamny 3 roky
oddíl 704: staveniště a demolice 6 měsíců
oddíl 705: zemědělská a zahradnická zařízení 3 roky
oddíl 706: omezené vodivé prostory 3 roky
oddíl 707: zařízení pro zpracování dat 5 roků
oddíl 708: parkovací místa karavanů v kempech 1 rok
oddíl 714: venkovní osvětlení 4 roky
 

Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitostí provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny.

Potřebujete pravidelnou revizi elektroinstalace, elektrických zařízení, nebo potřebujete prohlídku a zjištění stavu elektrických zařízení? Provádíme výchozí i pravidelné revize elektroinstalací a elektrických zařízení do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu, zároveň je možné dohodnout odstranění zjištěných závad. Pokud však není k dispozici výchozí revize, není možné provádět pravidelnou revizi, starší elektroinstalace většinou již nevyhovují platným normám a pro novou výchozí revizi většinou není starší elektroinstalace vyhovující. Přesto Vám doporučujeme alespoň kontrolu elektroinstalace, zejména u starších hliníkových rozvodů. Předejdete tím možným škodám na vašem majetku!


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023