Revize povinnosti

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob. Pro firmy je tedy povinnost jednoznačná, inspektorát práce navíc může udělit finanční pokuty provozovateli elektrických zařízení bez platných revizí až do výše 2.000.000,- Kč. Veřejné provozovny, obchodní, ubytovací a zábavné prostory je již asi zbytečné více zdůrazňovat…

Revize a kontroly – povinnosti a odpovědnost majitele

Pro majitele bytových domů vyplývá z platné legislativy povinnost zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání.

Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku. V případě vzniku požáru či úrazu, se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany policie nebo pojišťovny. Pokud vyšetřování určí, že příčinou byla třeba závada na elektroinstalaci, pak se následně pátrá kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností. Pojišťovna při neodborné kontrole, neplatné revizi nebo dokonce její absenci, ve většině případů krátí pojistné plnění nebo neuhradí vzniklou škodu vůbec.

Údržba a revize elektroinstalace – prevence škody

Neohrožujte svůj majetek ani majetek lidí okolo Vás nebezpečím spočívajícím v nevyhovujícím stavu elektroinstalací. Proč je nutná údržba a revize elektroinstalace? Hlavním důvodem je správná funkce, ověření technického stavu a bezpečnosti elektrického zařízení jako prevence proti úrazu elektrickým proudem a riziku nebezpečí požáru. Pro byty a rodinné domy nejsou revize elektroinstalace povinné, přesto by bylo vhodné nechat si důkladně zkontrolovat rozvody, zejména pokud jde o staré hliníkové vedení. Často se stává že kontrola se provádí až když něco nejde, až když někde něco hoří.

Revize pro připojení odběrného místa (elektroměru)

Provádíme revize elektroinstalace a připojení elektrických spotřebičů pro připojení odběrného místa, změnu hlavního jističe před elektroměrem a pro změnu sazby. Pro připojení nebo změnu odběrného místa v distribuční síti ČEZ (středočeský kraj) Vám, kromě revizní zprávy, vystavíme i potvrzení o vydání zprávy o revizi. Neprovádíme revize odběrného místa v distribuční síti PRE (Praha a Roztoky), revizi odběrného místa PRE (přihlášku) Vám zajistíme smluvním partnerem.

Revize elektroinstalace, oprava, údržba a servis silnoproudých i slaboproudých zařízení

Potřebujete revizi, opravu, údržbu a servis silnoproudých nebo slaboproudých zařízení a nechcete mít starosti navíc? Zajistíme Vám služby v oblasti elektrických zařízení silnoproudu i slaboproudu.

Vlastní Vaše firma průmyslový objekt, kanceláře či obchodní nebo zábavné centrum? Hledáte někoho, kdo by se Vám postaral o pravidelnou kontrolu a údržbu vašich elektrických rozvodů, osvětlení a zařízení? Hledáte někoho, kdo Vám zajistí servis technického zařízení budov? Pro firmy, administrativní či komerční centra zajistíme opravy a pravidelnou údržbu osvětlení i elektrických rozvodů a zařízení, jakož i servis dalšího technického zařízení, např. vzduchotechnika, klimatizace, topení, apod.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu! Napište nám!
 

Poptávku je možné zadat na stránkách zákaznické podpory