Revize a opravy elektrických spotřebičů

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2 řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny, nebo aby se toto riziko snížilo na minimum.

Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím nějakým způsobem seřizovat. Zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k napájení.

Elektrické ruční nářadí je nářadí držené při práci v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii.

Nepřipevněný spotřebič je spotřebič, který není připevněný (např. chladnička, počítač, televize, přenosný přímotop zapojený do zásuvky).

Spotřebič držený v ruce je nepřipevněný elektrický spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče (např. vrtačka, bruska, ruční mixér, montážní lampa).

Připevněný spotřebič je spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě (např. stropní a nástěnné svítidlo, boilér, pevná klimatizace, pevně připojený přímotop). Lhůty pravidelných revizí připevněných spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se ČSN 33 1500.

Třída ochrany elektrických spotřebičů

Spotřebiče třídy ochrany I. mají pracovní izolaci a jsou opatřeny ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem (ochranný vodič), jejichž povrch je kovový (např. pračka, sporák, žehlička, počítač).

Spotřebiče třídy ochrany II. mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu, nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací (např. holicí strojek, fén, vrtačka, bruska).

Spotřebiče třídy ochrany III. se připojují k malému (bezpečnému) napětí.

Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho odpor a platí lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

Kontroly, zkoušení a revize nepřipevněných elektrických spotřebičů

Kontroly a zkoušení nepřípevněných spotřebičů provádí ten, kdo je užívá, a to ještě před jejich použitím, včetně použití nově pořízeného spotřebiče. K užití daného spotřebiče by měl být uživatel poučen. K tomu slouží průvodní dokumenty (tedy návody k použití), ve kterých se uživatel dočte parametry spotřebiče, jak jej zapojit, používat, kontrolovat a ostatní náležitosti. Nejde o nic složitého, např. návod na zapojení, použití a údržbu mikrovlnné trouby jistě není složitý.

Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, a to vždy při předpokládané nebo zjištěné závadě, a také pravidelně v daných lhůtách podle ČSN 33 1600 ed.2. Dále se revize provádí vždy po provedené opravě. Pokud se elektrický spotřebič užíváte nadměrně často, je nutné lhůty individuálně zkrátit a kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina spotřebičů:
Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, apod.)
Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kavárny, apod.)
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2:

Skupina Třída ochrany Spotřebiče držené v ruce
a prodlužovací přívody
Ostatní spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 6 měsíců
C I 6 měsíců 24 měsíců
II a III 12 měsíců
D a E I 12 měsíců 24 měsíců
II a III

O provedené revizi se vystaví protokol o revizi elektrického spotřebiče, případně se provede záznam do karty spotřebiče a spotřebič se označí štítkem.

Opravy elektrických spotřebičů

Při zjištění závady u elektrického spotřebiče se musí spotřebič vyřadit z užívání. Pokud je spotřebič v záruční době, oprava spotřebiče se uplatňuje u prodávajícího kde se spotřebič pořídil, nebo u jiné osoby určené k opravě prodávajícím nebo výrobcem. Po záruční době se může provést oprava u osoby určené k opravě výrobcem (odborný servis), samozřejmě pokud se to vyplatí.

Drobné opravy elektrických spotřebičů je možné provést i jinou odborně způsobilou osobou, např. výměna vadného přívodu, vypínače nebo jiného ovládacího prvku, uhlíků motoru, nebo pokud je možná jednoduchá výměna vadné části, pokud ale je náhradní díl dostupný. V ostatních případech nezbývá nic jiného než se obrátit na odborný servis, nebo ekologická likvidace vadného spotřebiče a pořízení nového.

Provedení revize elektrických spotřebičů a odstranění závad

Provádíme revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2 v Praze a blízkém okolí. Na základě zjištěných závad a jejich posouzení je možné dohodnout i opravu vadného spotřebiče. Zkontrolujeme Vaše elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, provedeme revizi a vystavíme protokol o provedené revizi, nebo i vyplníme kartu elektrického spotřebiče, soupis spotřebičů a doplníme chybějící štítek. V případě zjištění závad Vám navrhneme řešení na odstranění závad a učiníme cenovou nabídku na případnou opravu. Na základě dohody je pak možné provést i opravu elektrického spotřebiče.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023