Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Pro elektrická zařízení a elektrické spotřebiče platí zejména tyto právní předpisy:

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon
Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 90/2016 Sb. – o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Zákon č. 250/2021 Sb. – o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. – o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. – o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. – o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. – o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 16/2016 Sb. – o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 
 

A co by Vás mohlo nejvíce zajímat?

Kolik zaplatíte za rezervovaný příkon (hlavní jistič) při novém připojení a zvýšení příkonu

Měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu podle přílohy č. 8 vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro hladinu NN

Způsob připojení Požadovaný hlavní jistič Cena za rezervaci příkonu
1 fázové připojení 1x 6A 1 500,- Kč
1 fázové připojení 1x 10A 2 500,- Kč
1 fázové připojení 1x 16A 4 000,- Kč
1 fázové připojení 1x 20A 5 000,- Kč
1 fázové připojení 1x 25A 6 250,- Kč
3 fázové připojení 3x 10A 6 300,- Kč
3 fázové připojení 3x 16A 10 080,- Kč
3 fázové připojení 3x 20A 12 600,- Kč
3 fázové připojení 3x 25A 15 750,- Kč
3 fázové připojení 3x 32A 20 160,- Kč
3 fázové připojení 3x 40A 25 200,- Kč
3 fázové připojení 3x 50A 31 500,- Kč
3 fázové připojení 3x 63A 39 690,- Kč
3 fázové připojení 3x 80A 50 400,- Kč
 

Při zvýšení příkonu na stávajícím odběrném místě se cena za rezervaci požadovaného příkonu (hlavního jističe) sníží o cenu stávajícího rezervovaného příkonu. Poplatek za rezervaci příkonu se uhradí distribuční společnosti na základě uzavření smlouvy o připojení k distribuční síti před instalací hlavního jističe a elektroměru.

Přehled distribučních sazeb elektřiny pro domácnosti

Přehled distribučních sazeb pro domácnosti, podmínky pro jejich získání a dobu, po kterou máte nárok na nízký tarif (tzv. levnější nebo noční proud). Název vaší aktuální distribuční sazby najdete ve smlouvě a ve vašem vyúčtování elektřiny.

Název sazby Pro koho je sazba vhodná? Co musíte splňovat? Máte nárok na nízký tarif?
Malá spotřeba D01D Chaty, garáže a domácnosti s nízkou spotřebou elektřiny. Běžné spotřebiče jako lednice, osvětlení, televize… V domácnosti nesmí být připojená výrobna a jistič nad 3 x 63 Ampér Ne.
Běžná spotřeba D02D Domácnosti s běžnými spotřebiči. Běžné spotřebiče jako TV, lednička, sporák, pračka, myčka… Ne.
Bojler D25D Domácnosti, které používají elektřinu pro ohřev vody. Elektrický bojler Ano, 8 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu.
Akumulační topení D26D Domácnosti, které k vytápění používají akumulační spotřebiče. Akumulační topení Ano, 8 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu.
Elektromobil D27D Majitele elektromobilů. Elektromobil Ano, 8 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu.
Elektrické topení D57D Domácnosti, které používají elektřinu k vytápení. Elektrické topení (tepelné čerpadlo, elektrokotel, přímotopy, podlahové vytápění) Ano, 20 hodin denně cena eletřiny v levnějším tarifu.
Víkend D61D Místo, které využíváte převážně o víkendu. Bez podmínek Ano, levnější tarif od pátku 12:00 do neděle 22:00
 

Úplný přehled distribučních sazeb, podmínky pro jejich získání a regulované ceny jsou uvedeny v Energetickém regulačním věstníku, který vydává Energetický regulační úřad. Aktuální znění pro rok 2022 je možné stáhnout zde, nebo najít na stránkách ERÚ.

Potřebujete pomoc? Napište nám, navrhneme Vám řešení elektroinstalace podle vašich představ v souladu s předpisy, pomůžeme Vám s administrativou, připravíme rozumnou cenovou nabídku, realizaci, zajistíme dokumentaci skutečného provedení i následnou revizi.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023