Elektromontáže

Elektromontáže pro firmy, výrobní, skladové, komerční i administrativní prostory

Provádíme elektromontáže do 1000 V v průmyslových, komerčních a administrativních objektech bez nebezpečí výbuchu. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech, restauracích, hotelech a jiných provozovnách. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení.

Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva.

Slaboproudé elektromontáže pro firmy, rozvody i zařízení

Téměř každá firma dnes pro své technologie a bezpečnost potřebuje i slaboproudá zařízení. Provedeme nejen elektromontáže slaboproudu, ale dodáme Vám i zařízení pro LAN a WiFi sítě, zajistíme připojení k internetu, dodáme a zprovozníme zabezpečovací zařízení, přístupový systém i kamerový systém. Pro ozvučení prodejny, nebo hotelu Vám můžeme nainstalovat zařízení plošného ozvučení. S našimi partnery pro nás není problém ani EPS (elektronická požární signalizace) nebo MaR (měření a regulace).

Spolupráce při realizaci zakázky

Máte zakázku na elektromontáže v Praze a jejím okolí kterou nejste schopni kapacitně zvládnout? Dodáváte stroje či jiné zařízení a chybí Vám k jejich instalaci elektrický přívod a nebo potřebujete odborné připojení? Provádíte elektromontáže nebo rekonstrukci elektroinstalace a potřebujete při realizaci dodat elektromontáže a zařízení, které běžně není ve vašem sortimentu? Rádi s Vámi navážeme spolupráci formou subdodávky nebo zprostředkováním přímé dodávky pro investora.

Opravy a servis pro bytová družstva a společenství vlastníků

Pro bytové domy nabízíme údržbu a opravy elektrických zařízení společných prostor domu. Provádíme elektromontáže osvětlení, opravy a rekonstrukce osvětlení, únikového (nouzového) osvětlení, odstranění revizních závad a další elektroinstalační práce. Pro bezpečnost v bytovém domě je možné navrhnout a realizovat kamerový systém, případně je možné zřídit internetové rozvody. V distribuční síti PRE ale neprovádíme rekonstrukce neměřené části domovních rozvodů, neprovádíme ani rekonstrukce domovních telefonů a anténních rozvodů velkých bytových domů.

Návrhy, rozpočty a cenové nabídky

Zpracování návrhů, rozpočtů, kalkulací, cenových nabídek pro stavební firmy, bytová družstva, společenství vlastníků, pro výběrová řízení a pod. je ve většině případů neproduktivní ztrátová činnost. Často ani nejde o reálnou zakázku, ale pouze o návrh řešení, soupis materiálu a prací, zpracování podkladů použitých jinde a jiným subjektem.
Pro stavební firmy, bytová družstva, SVJ a pod. jsou tyto práce účtovány podle ceníku. Na základě vaší objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura dle ceníku a po uhrazení zálohy budou provedeny administrativní práce. V případě, že se zakázka bude realizovat do jednoho měsíce od zaslání cenové nabídky, bude přijatá záloha použita k částečné úhradě ceny zakázky. V případě, že se zakázka nezačne realizovat v uvedené době realizovat, bude Vám vystaven daňový doklad za provedené administrativní práce.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu! Napište nám!
 

Poptávku je možné zadat na stránkách zákaznické podpory