Ověření návrhu rozváděče a dokumentace k rozváděči

Ověření návrhu se provádí u každého typu rozváděče, i když se vyrobí jen jeden kus. Nabízíme ověření zejména pro již sestavené a instalované rozvodnice určené pro provozování laiky (DBO). Výrobce musí při výrobě postupovat podle postupu, který stanoví původní výrobce, aby byly dodrženy podmínky předpokládané při návrhu. Při osazení přístroji se musí dodržet pokyny původního výrobce na maximální tepelné zatížení rozváděče a konstrukční provedení. Původní výrobci se samozřejmě brání konkurenci. V praxi to znamená, že jednoduché ověření je možné tak, že v rozvodnici např. Eaton musí být přístroje Eaton, jinak se výrazně zkomplikuje ověřování a papírování.

Certifikát rozváděče nízkého napětí

Požadavky současných norem jsou velice rozsáhlé a specifické a to pro všechny typy výrobků, rozváděče nízkého napětí nevyjímaje. Většina původních výrobců rozváděčových skříní a rozvodnic nechala certifikovat rozváděče nízkého napětí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3, tak aby proces kusového ověření rozváděče byl co nejjednodušší a časově nejefektivnější. Většinou jde o plastové rozváděče až do jmenovitého proudu 63 A a oceloplechové rozváděče až do jmenovitého proudu 125 A. Certifikované rozváděčové skříně a rozvodnice je pak možné využít, při splnění podmínek původního výrobce, k výrobě rozváděčů bez následného náročného a zdlouhavého ověřování v EZÚ a postačí typové (kusové) ověření rozváděče.

Typové (kusové) ověření návrhu rozváděče

Při typovém (kusovém) ověřování se provádí ověření:
– stupeň ochrany skříně
– vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty
– ochrana před úrazem el. proudem a integrita ochranných obvodů
– kontrola přístrojů a vestavených částí
– vnitřní elektrické obvody a spoje
– svorky pro vnější obvody a spoje
– mechanická funkce a krytí
– dielektrické vlastnosti
– výpočet oteplení rozváděče při jmenovitém zatížení
– zapojení, pracovní charakteristiky a funkce přístrojů

Doklady rozváděče

Doklady předávané k rozváděči:
– štítek výrobce rozváděče
– schéma zapojení a výkresová část
– charakteristiky rozhraní
– prohlášení o shodě (nemusí se přikládat, ale musí být archívováno)
– protokol o kusové zkoušce (nemusí se přikládat, ale musí být archívován)

Štítek rozváděče obsahuje veškeré povinné údaje:
– označení výrobce
– typové označení nebo identifikační (výrobní) číslo
– prostředky určení data výroby
– norma IEC 60439-X
– typ a hodnota jmenovitého proudu
– jmenovité napětí
– stupeň ochrany krytem
– hmotnost pokud je větší než 30kg

Vyrobené rozváděče naší firmou jsou ověřené a samozřejmostí je i dokumentace k rozváděči. Nabízíme i ověření rozváděče vyrobeného jinou firmou, případně i zpracování dokladů a dokumentace k instalovanému rozváděči. Pokud je kvalitně a odborně provedená montáž rozváděče, jsou řádně označené přístroje a svorky, odpovídají barvy vodičů a průřezy vodičů odpovídají zatížení, není většinou problém ani při ověření již instalovaného rozváděče. Přesto je vhodné před montáží konzultovat výběr přístrojů a skříně rozváděče jak ze strany výroby rozváděčů, oteplení způsobené přístroji v rozváděči, tak ze strany umístění rozváděče a vnějších vlivů působících na elektrické zařízení.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023